Wiza do Australii

Osoby, które zamierzają udać się do Australii muszą mieć świadomość tego, ze jest ona jednym z tych państw świata, które wymagają od naszych rodaków posiadania wizy, aby można było przekroczyć ich granice. Na szczęście, zdobycie wizy nie jest zbyt skomplikowane.

Wiza turystyczna

Wiza turystyczna znana też jako touristic visa jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o osobach, które chcą podróżować po Australii i poznawać ten kraj. Zwiedzanie jest możliwe nie tylko w ramach zorganizowanej wycieczki oraz w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane przez członków rodziny lub znajomych, ale także samodzielnie, warto mieć jednak świadomość tego, że wiza tego rodzaju nakłada na turystę pewne ograniczenia. Wiza najczęściej jest wydawana na trzy miesiące, choć w wyjątkowych okolicznościach można wydłużyć czas jej trwania nawet do roku. Jest ważna przez rok od chwili jej wydania i pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy, należy jednak pamiętać, że nie pozwala ona na podjęcie w Australii pracy zarobkowej.

wiza do australii

Wiza studencka

Określenie wiza studencka (student visa) może wprowadzać pewne zamieszanie, wbrew swojej nazwie może być ona bowiem przyznawana również tym osobom, które w Polsce nie mają statusu studenta. Kolejną niespodzianką są ograniczenia wiekowe, a właściwie ich brak. O wizę tego rodzaju może ubiegać się każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia, okazuje się przy tym, że nie posiada ona górnej granicy wieku. Przyznawana jest na przynajmniej dwanaście miesięcy, czas jej trwania jest jednak uzależniony od tego, jak długo przebiega edukacja. Wiza studencka jest wydawana razem z pozwoleniem na pracę, w czasie trwania zajęć praca może być jednak podejmowana jedynie w niepełnym wymiarze czasowym wynoszącym maksymalnie 20 godzin w tygodniu.

Wiza Work and Holiday

Wiza Work and Holiday to rozwiązanie, z którego Polacy mogą skorzystać od 1 sierpnia 2014 roku. Jest skierowana do osób, które w chwili składania wniosku mają skończone 18 lat, nie ukończyły jednak jeszcze 31 roku życia. Rozwiązanie tego rodzaju stwarza możliwość czteromiesięcznej edukacji oraz maksymalnie sześciomiesięcznej pracy u jednego pracodawcy w pełnym wymiarze godzin.

Otagowane przez