Praca w Australii

Australia nie jest już państwem, do którego można emigrować z przekonaniem, że pracę znajdzie się tam bez względu na okoliczności. Nie jest też miejscem aż tak przyjaznym emigrantom, jak miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w Związku Australijskim nie brakuje przy tym sił politycznych zdobywających rosnącą popularność właśnie dzięki hasłom nawołującym do przyjrzenia się, na jakich zasadach cudzoziemcy trafiają na kontynent. Mimo to, mamy do czynienia z państwem, w którym nadal można wiele osiągnąć i które, dzięki temu, jawi się jako jedno z bardziej atrakcyjnych miejsc dla osób liczących na lepszą przyszłość.

Studenci w dobrym położeniu

Przepisy obowiązujące w Australii okazują się wyjątkowo przyjazne z perspektywy studentów przybywających z zagranicy. Otrzymywana przez nich wiza studencka uprawnia młodych ludzi do poszukiwania zatrudnienia i sprawia, że muszą być oni zatrudniani legalnie, na warunkach nie gorszych niż inne osoby mieszkające w Australii. Rozwiązanie to musi się podobać zwłaszcza, że w wielu innych państwach osoby studiujące muszą starać się w takiej sytuacji o szereg dodatkowych pozwoleń, a wymogi formalne sprawiają, że podjęcie pracy natychmiast po rozpoczęciu studiów okazuje się niemożliwe. Co ważne, w okresie trwania nauki studenci mogą być zatrudniani wyłącznie w ograniczonym wymiarze czasowym, który nie powinien przekraczać 20 godzin tygodniowo, co przeciwdziała zjawiskom patologicznym.

Gdzie szukać pracy?

Nie wszystkie gałęzie gospodarki są w jednakowym stopniu zainteresowane współpracą z cudzoziemcami, osoby zainteresowane pracą w Australii mogą jednak liczyć na życzliwe przyjęcie zawsze, gdy w grę wchodzą stanowiska pracy związane z handlem, gastronomią i obsługą ruchu turystycznego. Oczywiście, szanse na znalezienie wartościowej pracy są tym większe, im lepsza jest znajomość języka angielskiego. Opanowując poziom biegłości można więc z powodzeniem nie tylko pracować w wyuczonym zawodzie, ale nawet starać się o założenie w Australii własnej firmy.

praca australia

Otagowane przez