Wszystko o Australii

Związek Australijski, znany nam bez porównania lepiej jako Australia, jest państwem położonym na półkuli południowej. Na tle innych państw świata wyróżnia go to, że jego powierzchnia zajmuje cały kontynent, choć obszar Australii jest nieco większy, w jego skład wchodzą bowiem wyspy różnej wielkości położone nie tylko na Oceanie Indyjskim, ale i na Oceanie Spokojnym.Australia

Demografia

Choć Australia jest szóstym co do wielkości państwem świata, mówiąc o niej musimy mieć na uwadze to, że nie zalicza się jej do obszarów gęsto zaludnionych. Warunki geograficzne sprawiają, że liczy sobie zaledwie 22 miliony mieszkańców. Co ciekawe, zdecydowana większość z nich to ludność wielkich miast, choć i te dane wydają się zdecydowanie bardziej zrozumiałe, jeśli przyjrzymy się mapie państwa i kontynentu.
Największy odsetek ludności stanowią Anglo-Australijczycy i Brytyjczycy, choć w państwie tym nadal utrzymuje się mniejszość aborygeńska, w której skład wchodzi ludność tubylcza. Niestety, jest ona coraz mniej liczna i obecnie jej wielkość jest szacowana na nieco ponad 2 procent wszystkich mieszkańców Związku Australijskiego.
Analiza związków wyznaniowych dominujących w Australii zwraca uwagę na ich silne zróżnicowanie. W statystykach przeważają katolicy, warto jednak podkreślić, że w ogólnym rozrachunku stanowią oni niespełna 26 procent populacji. 18,7 procent mieszkańców Australii deklaruje wyznanie anglikańskie, swego rodzaju ciekawostką jest zaś to, że blisko trzy procent stanowią prawosławni.

Gospodarka

Choć zdecydowana większość obszaru Australii nie jest przesadnie przyjazna mieszkańcom tego państwa, nie można nie docenić tego, że mamy do czynienia z obszarem dobrze rozwiniętym gospodarczo. Co więcej, obszar, który zajmuje jest bogaty w złoża, nikogo nie zaskakuje więc nie tylko to, że Australia jest największym na świecie dostawcą boksytów, ale również to, że może się pochwalić imponującymi złożami węgla, rudy żelaza, a zwłaszcza złota, które w przeszłości ściągały tu tysiące emigrantów. Interesujące wydaje się i to, że grunty rolne zajmują tylko 4 procent powierzchni tego państwa.

Australia - Sydney

Otagowane przez